Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017 και την
ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου 20 παρ. 4 «Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Α.Ε.Ι.», προσφέρεται δυνατότητα μετάταξης από τον κλάδο εκπαιδευτικών της Α/θμίου Εκπαίδευση σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. (παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017)….

Το πλήρες έγγραφο: Μετατάξεις κλάδου εκπαιδευτικών Α/θμίου & Β/μίου Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. (παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017) στο Τμ. ΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου