Διευκρινιστική επιστολή εκπαιδευτικού υλικού στη Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή

…εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού με τίτλο: «Σχολική ασφάλεια και υγιεινή», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) της χώρας για το σχ.έτος 2020-2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:….

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού