…ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 34/02-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση –Τιμώντας τους Ήρωες του 1821» του Προκόπειου Πολυδύναμου Εκκλησιαστικού Κέντρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς , για μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-21, με τις εξής πρoυποθέσεις:…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση –Τιμώντας τους Ήρωες του 1821» του Προκόπειου Πολυδύναμου Εκκλησιαστικού Κέντρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης Καλαμαριάς, για την Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το σχ. έτος 2020-2021

Δελτίο τύπου

Προκήρυξη Διαγωνισμού 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση