…σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/15-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε., Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και Α’ τάξης Γυμνασίου, σχολικού έτους 2020-21, και διοργανώνεται από τη Λέσχη Lions Νοτίου Ελλάδος….

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Αφίσα για την Ειρήνη» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-2021