Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο έχει καταρτιστεί με βάση την πράξη ανακήρυξης των υποψηφίων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων (ΑΔΑ: 6ΛΕ646ΜΤΛΗ-ΕΡΔ). Μετά την έκδοση της ανωτέρω πράξης, εστάλησαν δηλώσεις από τις παρατάξεις, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους στην υπηρεσία μας περί της μη συμμετοχής τους στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Ως εκ τούτου οι υποψηφιότητες όλων των παρατάξεων παραμένουν στο σύστημα «Ζευς», όπως αρχικά είχαν καταχωρηθεί. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα ενημέρωση για τις δηλώσεις από τις παρατάξεις, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους στην υπηρεσία μας περί της μη συμμετοχής τους στο υπηρεσιακό Συμβούλιο του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Υποψήφιοι που απέσυραν την υποψηφιότητά τους για τις εκλογές αιρετών του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κυκλάδων