Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανακοίνωση – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης…

Δ.Π.Ε. Ανακοίνωση – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο έχει καταρτιστεί με βάση την πράξη ανακήρυξης των υποψηφίων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων (ΑΔΑ: 6ΛΕ646ΜΤΛΗ-ΕΡΔ). Μετά την έκδοση της ανωτέρω πράξης, εστάλησαν δηλώσεις από τις παρατάξεις, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους στην υπηρεσία μας περί της μη συμμετοχής τους στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί…

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Δ.Π.Ε. Κυκλάδων με έργο τη διεξαγωγή των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου και Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Δ.Π.Ε. Κυκλάδων με έργο τη διεξαγωγή των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου και Κ.Υ.Σ.Π.Ε.