Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. ,
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά…

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) – Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το Παράρτημα Ι στις σειρές με α/α 83 & 278

ΕΕΠΕΒΠ_ΚΕΝΑ Ειδικής πρόσκλησης_παραρτήματα_ορθό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ_ανακοινοποίηση

Εγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: “…αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε” σχ.έτους 2020-21

…O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-21. Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν έργα τέχνης ζωγραφικής εμπνεόμενα από…

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς με τίτλο «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητᨻ

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς με τίτλο «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητᨻ για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αίτηση συμμετοχής

Αναλυτική προκήρυξη διαγωνισμού

Υπεύθυνη δήλωση

Διευκρινήσεις σχετικά με τις άδειες εισόδου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων για το σχ.έτος 2020 – 2021

…οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα ισχύοντα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του covid 19 (σχετικές Οδηγίες – Αποφάσεις ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ και συναρμόδιων Υπουργείων) τόσο ανά περιοχή όσο και στην επικράτεια…

Το πλήρες έγγραφο: Διευκρινήσεις σχετικά με τις άδειες εισόδου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων για το σχ.έτος 2020 – 2021

Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Προσθήκη νέων κωδικών

Eνημερώνουμε πως στην καρτέλα στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των βιβλίων Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού έχουν αναρτηθεί επιπλέον 61 κωδικοί, λόγω μεταγενέστερης λήψης του εκτυπωτικού υλικού. Τους επισυνάπτουμε για τη διευκόλυνσή σας.

Διευκρινίζουμε πως εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία των βιβλίων Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε…