ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα Σχέδια Υποβολής Σχολικών Προγραμμάτων το σχ. έτος 2020-21 και την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής»
Σχετ: 137053/ΓΔ4 / 09-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ-Δ/νση Σπουδών

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετική εγκύκλιο που αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Σχολικών Προγραμμάτων του σχ. έτους 2020-21.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμός

Διευκρινίζουμε ότι:

  1. Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει μέχρι τρία (3) προγράμματα, ενώ, κάθε μαθητής/τρια, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
  2. Σε ειδική συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων εγκρίνει τα προς υποβολή σχέδια. Το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα  προγράμματα, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν, τις τάξεις και τον αριθμό των μαθητών.

 Για την ολοκληρωμένη υποβολή προγράμματος απαιτούνται δύο(2) βήματα:

  1. Να συμπληρωθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς το Έντυπο Πρωτότυπο Σχέδιο Υποβολής (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΔΠΕ_Σχέδιο Υποβολής ΠΣΔ_2020-21),  και να κατατεθεί στον/στην Διευθυντή/τρια. (Οι εκπ/κοι κρατούν αντίγραφο του Σχεδίου Υποβολής)

Ο/η Διευθυντής/ντρια συγκεντρώνει όλα τα σχέδια υποβολής και μαζί με το Πρακτικό τα υποβάλει ταχυδρομικά, στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

2. Να γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση του προγράμματος του/της στο link: https://forms.gle/cdGXjNu2ZctuUrQm8,  μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση χρειάζεται:  ο  αριθμός του Κωδικού Σχολείου (ο αριθμός που δίνουν στο Myschool) – το email του σχολείου και ο αριθμός του σχετικού Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Η κατάθεση του έντυπου αλλά και της ηλεκτρονικής καταχώρησης του Σχεδίου Υποβολής αφορά όλες τις ειδικότητες, όπου περιγράφουν το σχεδιασμό που αφορά την ειδικότητά τους (ακόμα και αν συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα με τον/την εκπαιδευτικό ΠΕ70 της τάξης)

 Πιο συγκεκριμένα υποβάλλεται:

  1.  Κοινό  Έντυπο Σχέδιο Υποβολής:

α. Οι νηπιαγωγοί που συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα και κοινό τμήμα, καταθέτουν μία (1) γραπτή και μία (1)
ηλεκτρονική φόρμα με όλα τα ονόματα συμμετεχόντων (μέχρι 3 ονόματα συνολικά)
β. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που συνεργάζονται στο ίδιο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ένα κοινό έντυπο σχέδιο
υποβολής, εφόσον έχουν την ίδια τάξη ή κοντινές (πχ. δύο τμήματα Δ΄ τάξης ή Α΄ και Β΄ τάξη)
γ. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συνεργάζονται μεταξύ τους (πχ. δύο ή περισσότεροι γυμναστές διαφορετικών
τμημάτων ή σχολείων για ένα κοινό πρόγραμμα χορού) μπορούν να καταθέσουν ένα (1) κοινό έντυπο σχέδιο
υποβολής.

  1. Ξεχωριστά έντυπα Σχέδια Υποβολής:

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμμετέχουν σε συνεργασίες, με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ή με άλλες ειδικότητες, υποβάλλουν ξεχωριστά έντυπα το σχεδιασμό τους, ο οποίος αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. (πχ. ένας/μία γυμναστής/στρια και ένας/μία μουσικός που συνεργάζονται στο κοινό πρόγραμμα παραδοσιακή μουσικής και χορού, καταθέτουν δύο (2) σχεδιασμούς γιατί είναι διαφορετικό το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και οι στόχοι μνήμης – συμπεριφοράς – κατανόησης και ενέργειας που θέτουν).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τις Ειδικότητες: Ο σχεδιασμός να είναι πρωτότυπος, με στόχους και κατευθύνσεις που αφορούν την ειδικότητα του/της κάθε εκπαιδευτικού και όχι αντιγραφή του σχεδιασμού του/της δασκάλου/ας ΠΕ 70 που συνεργάζεται στο πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση schdraseis@dipe.kyk.sch.gr, γράφοντας τα στοιχεία σας, καθώς και στα τηλέφωνα: 2281079354 και 6947429290 επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή.

Με εκτίμηση

Χρυσάννα Διαμαντή

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κυκλάδων

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – 2281079354

schdraseis@dipe.kyk.sch.gr

Εγκύκλιος – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχέδιο υποβολής προγράμματος σχολικής δραστηριότητας

Διευκρινίσεις σχετικά με τα Σχέδια Υποβολής Σχολικών Προγραμμάτων το σχ. έτος 2020-21 και την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής