Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού στην/στον Αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό – ΕΣΠΑ

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας  απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) στην/στον αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Μόνιμο/η Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – υπ.αριθμ.136503 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.