Έγκριση διοργάνωσης Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2020-2021

…σχετικά με την έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2020- 2021 και διοργανώνεται από το Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. σε συνεργασία με τους/τις υπεύθυνους/νες πολιτιστικών θεμάτων των Διευθύνσεων Π/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής…

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχ.έτος 2020-2021

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα Σχέδια Υποβολής Σχολικών Προγραμμάτων το σχ. έτος 2020-21 και την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής»
Σχετ: 137053/ΓΔ4 / 09-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ-Δ/νση Σπουδών

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετική εγκύκλιο που αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Σχολικών Προγραμμάτων του σχ. έτους 2020-21.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον –…

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (13/10/2020)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (13/10/2020)

Πρότυπα Αποφάσεων Αδειών Ειδικού Σκοπού, Ευπαθών ομάδων και Αναρρωτική Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με την υπ.αριθμ.136503 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού στην/στον Αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό – ΕΣΠΑ

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας  απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) στην/στον αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Μόνιμο/η Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – υπ.αριθμ.136503 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.