Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Προκήρυξη Υπευθύνου Πληροφορικής Κυκλάδες

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Προκήρυξη Υπευθύνου ΦΑΣΧΑ Κυκλάδες

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπεύθυνη Δήλωση

Προκηρύξεις Υποδιευθυντών Α’ και Β’ σε κενές/κενωθείσες θέσεις Δ.Σ. νομού Κυκλάδων

Προκήρυξη Υποδιευθυντών Α – Ανακοινοποίηση

Προκήρυξη Υποδιευθυντών Β – 2η Ανακοινοποίηση