…σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 42/27-8-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π εγκρίνεται η υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο «Ελληνικά Αγριολούλουδα» του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά το σχ. έτος 2020 – 2021…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο “Ελληνικά Αγριολούλουδα, του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021”