Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-2021

…εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις
Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2020-2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να υλοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2020…

Έγκριση για την υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού «Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης “HERNI POINCARE” της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» για το σχ. έτος 2020-2021

Ματαίωση του Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Στρατηγικής- Αλγοριθμικής σκέψης «HERNI POINCARE» της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» για το σχολικό έτος 2020-2021

Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού «Μαθητικής Στρατηγικής -Αλγοριθμικής σκέψης «HERNI POINCARE» της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» για το σχ.έτος 2020-2021»

… (ο μαθητικός διαγωνισμός) απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου του 2021 εκτός σχολικού ωραρίου,…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση για την υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού «Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης “HERNI POINCARE” της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» για το σχ. έτος 2020-2021»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 4/θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων προς επιλογή Διευθυντών/ΠΥΣΠΕ 20/29-9-2020)