Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 με καταληκτική ημερομηνία 29 Οκτωβρίου  2020 (12 μμ ώρα Βρυξελλών).

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν πρόταση Στρατηγικών Συμπράξεων, στο πλαίσιο του Erasmus+. Καλό είναι η πρόταση να έχει πλαίσιο την αντιμετώπιση με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο των προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η κρίση του COVID-19 στην τοπική τους κοινωνία ή στο άμεσο περιβάλλον τους

Η πρόσκληση αυτή έχει δύο βασικές προτεραιότητες:

Α. H πρώτη προτεραιότητα αφορά στην ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης και απευθύνεται στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Β. H δεύτερη προτεραιότητα στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και απευθύνεται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (όσον αφορά στους τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

Τα σχολεία καλούνται να συνεργαστούν στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας  (ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης) με σχολεία και λοιπούς φορείς από το εξωτερικό και την Ελλάδα (τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος),  μεταξύ των οποίων και παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ποιοτικού, πρωτότυπου και ευέλικτου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας (ενίσχυση της δημιουργικότητας) οργανισμοί στους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα σχολεία, μπορούν να συνεργαστούν με φορείς της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και με οργανισμούς του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, με σκοπό την ενδυνάμωση της σημερινής και των μελλοντικών γενεών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο, ώστε  να  αντιμετωπίσουν με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η κρίση του COVID-19 στην τοπική τους κοινωνία ή στο άμεσο περιβάλλον τους.

Για την εξεύρεση εταίρων τα σχολεία ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας School Education Gateway https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm  και Ε-twinning https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm .

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tis-ems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-antimetopisi-tis-krisis-tou-covid-19

Πληροφορίες: Τζιμόπουλος Νίκος ntzimop@sch.gr