Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού και Γυμνασίου στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Παρασκευή 4/9. Για τα βιβλία Λυκείου και Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν εντός της ημέρας.

Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> Παραγγελίες -> Συμπληρωματικές Παραγγελίες,
  • Στη σελίδα των αρμόδιων Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης ΚΔ) -> Συμπληρωματικές Παραγγελίες

Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούμε να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

  •  Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζουμε, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούμε να ελεγχθεί και επικαιροποιηθεί άμεσα η δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και οι παραγγελίες των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων Δημοτικού ή Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr. Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούμε να ελεγχθεί εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

  • Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Διανομής αρμοδιότητάς σας για τα παραπάνω.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία,

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος