Στο συνημμένο αρχείο περιέχονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 15/28-08-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων. 

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων