ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ Α’ ΦΑΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές Εκπ/κους όλων των κλάδων τα εξής:

  1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψή σας θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο τοποθέτησής σας κατά την ημέρα της ανάληψής σας.
  2. Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί ΥΠΟΓΕΓΡΑΜMΕΝΗ σε μορφή PDF (όχι σε μορφή word).…