ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2020-2021 (5069633)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069633, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ενημερώνει ότι για την ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα ακολουθηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας των εκπαιδευτικών από τη διασπορά του κορωνοϊού. (υποχρεωτική η χρήση μάσκας)

Α. Η ορκωμοσία θα γίνεται καθημερινά από Πέμπτη 20/8/2020 μέχρι και Τετάρτη 26/8/2020, στους χώρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ι. Λ. Ράλλη 6, στην Ερμούπολη (τηλ. 2281086226).

Β. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να έχουν…

Πρόσκληση πλήρωσης κενών/κενούμενων θέσεων Διευθυντών των Δ.Σ. Σερίφου, Αιγιάλης- Θολαρίων Αμοργού, Μελάνων Νάξου, Κύθνου και 2ου Ερμούπολης Σύρου

Πρόσκληση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ ΜΟΝΑΔΑΣ