Πρόσκληση

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ/ντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ/ντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΩΣ ΜΕΛΗ