Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Στον συνημμένο πίνακα εμφανίζονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 13/04-08-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κλ ΠΕ70, λόγω αυτόματης συμπλήρωσης του κειμένου στο EXCEL)

Πίνακας τοποθετήσεων – ορθή επανάληψη