Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση, τα έντυπα και τους πίνακες με τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων (όπως διαμορφώνονται έως σήμερα και με πιθανότητα δημιουργίας νέων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων). Η παρούσα πρόσκληση αφορά:

1) Τους Λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων

2) Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων από άλλο ΠΥΣΠΕ

3) Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 έως και Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020.

Πρόσκληση

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2020-2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ KENA ΠΕ 70 ΔΣ 2020-2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2020-2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2020-2021