Υ.Α. με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΕΚ ΥΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΦΕΚ 2888 ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε προσωρινές τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ και αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση, τα έντυπα και τους πίνακες με τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων (όπως διαμορφώνονται έως σήμερα και με πιθανότητα δημιουργίας νέων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων). Η παρούσα πρόσκληση αφορά:

1) Τους Λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων

2) Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων από…

Ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ν. Κυκλάδων, ανά σχολική μονάδα

Ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ν. Κυκλάδων, ανά σχολική μονάδα