Η παγκόσμια κατάσταση δείχνει την ευθραυστότητα του κόσμου μας, τη βαθιά διασύνδεσή μας και την αλληλεξάρτηση όλων από όλους.

Αν και φαίνεται συχνά ότι μπορούμε να λύσουμε τα πάντα μόνοι μας, τώρα βλέπουμε ότι πραγματικά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και ότι εξαρτόμαστε  ο ένας από τον άλλο.

Η Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων, δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Π.Ε Γ’  Αθήνας, δια μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών, προτείνει δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και πολιτισμού με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο

Δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω τεχνολογίας-e-yliko