ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

호구들의 감빵생활 다운로드

Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838(ΦΕΚ783/Β/10-3-2020)ΚΥΑ σχετικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης των  βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 Galaxy Nexus messages .

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας λειτουργούν  οι Διοικητικές Δομές της Εκπαίδευσης,…