Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης

Το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκινά μια προσπάθεια καταγραφής των σχολείων που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης, με σκοπό τη συνεργασία και τη στήριξή τους αφενός και αφετέρου τη μελέτης της εφαρμογής τους.

Επιστολή σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε θερμά οι υπεύθυνοι προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης, στα σχολεία των οποίων έχουν εφαρμοστεί, να συμπληρώσουν τα…

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ