Ενημέρωση για τις αναλήψεις των αναπληρωτών

무한도전 영동고속도로 가요제 다운로드

Υπενθυμίζουμε στους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην περιοχή μας ότι κατά την προσέλευση για ανάληψη υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να προσκομίζουν τις γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου όπου πιστοποιείται η καταλληλότητα για άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων White Chicks .

2016 새해 연하장