Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ, www.musictherapy.gr) είναι Επιστημονικός Σύλλογος / Επαγγελματική Ένωση που ιδρύθηκε το 2004 για να προωθήσει το επιστημονικό πεδίο της Μουσικοθεραπείας θεσπίζοντας υψηλά πρότυπα
στην εκπαίδευση και την άσκησή της στην Ελλάδα….

Το πλήρες κείμενο: Μουσικοθεραπεία – Πληροφορίες και προτάσεις για την αναγνώριση του επαγγέλματος