Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για Εκπαιδευτικούς, από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού.
 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

H μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους των Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, δείχνει το ενεργό ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια των μαθητών και επιβεβαιώνει στην πράξη ότι το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού είναι λειτούργημα.

Στο  εγχειρίδιο αυτό, μπορείτε να ανατρέχετε σε κάθε επείγουσα κατάσταση στο χώρο του σχολείου σας, αλλά και να το διανείμετε ηλεκτρονικά στους Εκπαιδευτικούς, ώστε να εξοικειωθούν με την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πληροφορίες:

ΣΕΕ ΠΕ87 – Παναγιώτα Καπερνέκα
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
1ο,2ο ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου και ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Υπεύθυνη για το ΜΝΑΕ στα Δωδεκάνησα
6974064521

ΣΕΕ ΠΕ70 – Κων/νος Καντάς
2o ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση