…εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Ειδικών Σχολείων της χώρας στα διαδραστικά Εργαστήρια του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.). στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα 2019-2020», το οποίο θα υλοποιηθεί στο Μουσείο Βορρέ….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. «Αποτυπώματα 2019-2020»