Διευκρινίσεις ως προς τις ροές κινητικότητας στο πλαίσιο των σχολικών συμπράξεων-Erasmus+

Καθώς η Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων τηλεφωνικών κλήσεων και έγγραφων ερωτημάτων που αφορούν στο θέμα της έγκρισης μετακίνησης μαθητών/μαθητριών στο εξωτερικό στο πλαίσιο συμμετοχής των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα Erasmus+, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ ΙΚΥ και δικαιούχου φορέα (ήτοι της σχολικής μονάδας), Ειδικοί όροι, άρθρο Ι.3 –…

Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

…Η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020 έχει ξεκινήσει από τις 16 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι των Κέντρων Διανομής:…

Ενημέρωση με τις νέες διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία των Πειραματικών & Πρότυπων Σχολείων

…στο αριθμ. 70/τ.Α’/2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί ο ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση με τις νέες διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία των Πειραματικών & Πρότυπων Σχολείων

Εσπερίδα με θέμα τις Γυναίκες πανεπιστημιακούς

…Την Παρασκευή 10/5/2019 η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ιδρύματος («ΑΙΓΑΙΟ 50:50, Ισόρροπη Συμμετοχή»), διοργανώνει στη ΡόδοΕσπερίδα – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»…

Το πλήρες κείμενο: Εσπερίδα με θέμα τις Γυναίκες πανεπιστημιακούς

ΙΕΠ – Ιστορική Συλλογή των Σχολικών Εγχειριδίων

…Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, από το καταστατικό της σύστασής του έχει αναλάβει τη διάσωση και τη διεύρυνση της Ιστορικής Συλλογής σχολικών βιβλίων που διαθέτει, συλλογή η οποία περιλαμβάνει εγχειρίδια που τυπώθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και
σήμερα…

Το πλήρες κείμενο: ΙΕΠ – Ιστορική Συλλογή των Σχολικών Εγχειριδίων

Διαβίβαση Επιστολής του ΙΕΠ για τη διεύρυνση της «Ιστορικής Συλλογής των Σχολικών Εγχειριδίων»

Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. «Αποτυπώματα 2019-2020»

…εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Ειδικών Σχολείων της χώρας στα διαδραστικά Εργαστήρια του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.). στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα 2019-2020», το οποίο θα υλοποιηθεί στο Μουσείο Βορρέ….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. «Αποτυπώματα 2019-2020»

Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων Π.Ε. & Δ.Ε.

…προσδιορισμό του ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,…

Το πλήρες κείμενο: Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων Π.Ε. & Δ.Ε.

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων 2019

…το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Μνημείων, η οποία έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, και να προχωρήσουν στον προγραμματισμό δράσεων διάρκειας έως δύο διδακτικών ωρών,…

Το πλήρες κείμενο: Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων 2019

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

Αποστολή απόφασης καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας