…εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά υλικά του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με τίτλους: α) «Παιχνίδια παιδιών», για μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού), β) «Στηρίζομαι στα πόδια στα πόδια μου», για μαθητές/-ήτριες (όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου), γ) «Κάπνισμα; Όχι Εμείς!», για μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης …

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών