…Α. εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των παρακάτω Διαγωνισμών που διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες» και αποσκοπούν στο να αναδείξουν την αξία της αιμοδοσίας ως πράξη αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και υπηρετούν τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της:…

…Β. δεν εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό αφίσας, παραμυθιού και βίντεο με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία για τους/τις μαθητές/τριες «Σχολεία- Γέφυρες Ζωής»….

Το πλήρες κείμενο: Απάντηση σε αίτημα διεξαγωγής Πανελλαδικών Διαγωνισμών με τίτλο “Σχολεία- Γέφυρες Ζωής”