«Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-νηπιαγωγών, ΠΕ70- δασκάλων, ΠΕ11-φυσικής αγωγής, ΠΕ86-πληροφορικής και ΠΕ06-αγγλικής γλώσσας για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων»

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών (από Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 έως και Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019), τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα…