Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 των τμημάτων των Ε΄ και Στ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Θήραςμε θέμα: « Η παραγωγή γραπτού λόγου και και η διδακτική αξιοποίηση παραγράφου στο πλαίσιο της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»….

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των E΄και Στ΄τάξεων της Θήρας

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

Διαβιβαστικό επιμορφωτικής συνάντησης