Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των E΄και Στ΄τάξεων της Θήρας

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 των τμημάτων των Ε΄ και Στ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Θήραςμε θέμα: « Η παραγωγή γραπτού λόγου και και η διδακτική αξιοποίηση παραγράφου στο πλαίσιο της μετάβασης από το Δημοτικό στο…

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Γ΄και Δ΄τάξεων της Θήρας

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 των τμημάτων των Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Θήρας με θέμα: «Εφαρμογή της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας»….

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Γ΄και Δ΄τάξεων της Θήρας

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

Διαβιβαστικό επιμορφωτικής συνάντησης

Επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Α΄και Β΄τάξεων της Θήρας

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδουΠΕ70 των τμημάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Θήρας με θέμα: «Διαχείριση των διδακτικώναντικειμένων των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου»…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Α΄και Β΄τάξεων τηςΘήρας

Διαβιβαστικό επιμορφωτικής ημερίδας

Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικών δράσεων για τους/τις Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών και τους Διευθυντές/θύντριες Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. νήσου Πάρου

Ανακοινοποίηση στο ορθό( ως προς τη β΄ δράση της ΣΕΕ)

Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικών δράσεων για τους/τις Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και τους Διευθυντές/θύντριες Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. νήσου Πάρου