…μετά την κατάρτισή τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, αναρτήθηκαν την Τετάρτη 27-2-2019 στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι αναπροσαρμοσμένοι, μετά την εξέταση των ενστάσεων, αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης…

Το πλήρες κείμενο: Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων