Δράσεις και παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα χωρίς εποπτικό υλικό σε μαθητικό πληθυσμό

…(εγκρίνεται η) υλοποίηση των δράσεων Αγωγής Υγείας που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 9322/11-02-2019 (ΑΔΑ: 64ΒΓ469Η2Ξ-9ΑΝ) Απόφαση Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης για την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων προληπτικού χαρακτήρα χωρίς εποπτικό υλικό σε μαθητικό πληθυσμό για το σχολικό έτος 2018-2019» και…

Το πλήρες κείμενο: Απάντηση σε συμπληρωματικό αίτημα υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για το σχολικό έτος 2018-2019

Απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

Ορθή επανάληψη Απόφασης Διοικήτριας 2ης ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Δήλωση συμμετοχής ιατρών και επαγγελματιών υγείας (Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών)

ΠΙΝΑΚΑΣ: Δήλωση συμμετοχής ιατρών και επαγγελματιών υγείας (Περιφεριεακή Ενότητα Πάρου)

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “Πασάροντας στο μέλλον”

Το σωματείο «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΠΑΣΑΠ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την Αειφορία, με τίτλο «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για το σχολικό έτος 2018-2019….

Το πλήρες κείμενο: Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός “Πασάροντας στο μέλλον”

Αίτημα έγκρισης του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα “Πασάροντας στο μέλλον” του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου “Ορίζοντες” για το σχολικό έτος 2018-19

Αίτηση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό “Πα΄σαροντας στο μέλλον”