Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, …, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, …., να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2019 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική…

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μονίμων εκπαιδευτικών στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας