…Έχοντας υπόψη την επικείμενη λήξη της κατά παρ. 12 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) μεταβατικής λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ),

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχ. έτος 2018-19

Σε  συνέχεια της με αρ. πρωτ 8223 /Δ7/18-1-2019 εγκυκλίου της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και  επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19» και σε ό τι αφορά στην παράγραφο 1.2.4. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών,    σας ενημερώνουμε ότι  παρατείνονται:

η περίπτωση α) έως 25-1-2019 (αντί 22-1-2019) και η περίπτωση β) έως 29-1-2019 (αντί 25-1-2019)

Με εκτίμηση, Σοφία Λαπατά

images

Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  της Διεύθυνσης Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Email: slapata@minedu.gov.gr

Τηλέφωνο: 2103443791