Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο ποτήρι» σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, με σκοπό να προωθήσει την αγελαδοτροφία στην Ελλάδα….

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνικό γάλα… από τη φάρμα στο ποτήρι»