…Το 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου οργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με τίτλο: «Θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Χρόνος υλοποίησης: 21 Ιανουαρίου έως 04 Φεβρουαρίου 2019. Το σύγχρονο μέρος της επιμόρφωσης (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Big Blue Button) θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου.
Την επιμόρφωση θα πραγματοποιήσει η Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, Μαρία Μαχαιρίδου…

Το πλήρες κείμενο: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (ΠΕ11) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Κυκλάδων (διαβιβαστικό)

Το πρόγραμμα: Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων