Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με  το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα  «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας»….

Το πλήρες κείμενο: Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας