Σας ενημερώνουμε ότι με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4551/2018 “Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις” τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

            Η φιλοσοφία του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου (που αφορά τους νησιώτες και τα εμπορεύματα που πηγαίνουν από και προς τα νησιά), είναι οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας να απολαμβάνουν τιμές σε προϊόντα και μεταφορές ίδιες με τους κατοίκους, μέσω της επιδότησης του κόστους.

            Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

            Δικαιούχοι του μεταφορικού ισοδύναμου: Το μεταφορικό ισοδύναμο δικαιούνται:

1) Όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι ανήκουν σε Οικονομικές Εφορίες (τέως ΔΟΥ) Δωδεκανήσων ή Κυκλάδων ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.

2)Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανεξάρτητα από την Οικονομική Εφορία (τέως ΔΟΥ) στην οποία ανήκουν.

            Υποβολή αίτησης πιστοποίησης για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση πιστοποίησης στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://metaforikoisodynamo.gr/BeneficiariesRegistration και να εγγραφεί στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή, από το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας χρησιμοποιώντας του κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Στην αίτηση πρέπει να καταχωριστεί και το IBAN του λογαριασμού τραπέζης, στην οποία θα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό της επιστροφής. Εφόσον πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, ο αιτών ενημερώνεται για το Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και το μέγιστο αριθμό των εισιτηρίων που αντιστοιχεί στην ωφελούμενη μονάδα.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου