Το STEM στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το STEM στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Αλήθεια, πως μπορεί να συνδεθεί η Τέχνη με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά;

Από 2 Φεβρουαρίου 2019
Kάθε Σάββατο & Κυριακή

Σάββατο: 16:30-18:30 και Κυριακή:  11:00-13:00

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M. (E3STEM-…

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον», στην Πάτρα από 12 έως 13 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το συνέδριο επιδιώκει να διερευνήσει το επίπεδο της μουσικής και καλλιτεχνικής…

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (από τη Σύρο στη Ρόδο)

1η ανακοίνωση για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» – (Σύρου) που θα γίνει στην Ρόδο στις 12, 13, 14 Απριλίου 2019

http://e-diktyo.eu/

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος…

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχ. έτος 2018-19

…Έχοντας υπόψη την επικείμενη λήξη της κατά παρ. 12 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) μεταβατικής λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ),

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχ. έτος 2018-19

Σε  συνέχεια της με αρ. πρωτ 8223 /Δ7/18-1-2019 εγκυκλίου της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και  επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα…

Έγκριση υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγ. Υγείας στην περιοχή ευθύνης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Απάντηση σε αίτημα υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για το σχ. έτος 2018-2019

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ.Μακεδονίας

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ.Μακεδονίας.

Αίτηση ΠΕΚΕΣ

Σχέδιο Βεβαίωσης

Υπεύθυνη δήλωση

Επιστημονική Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: «Δημιουργικός Λογοτεχνικός Λόγος στο σύγχρονο σχολείο»

…το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα-Διδακτική και Νέες
Τεχνολογίες» του Ιόνιου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» και την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή οργανώνουν επιστημονική-επιμορφωτική συνάντηση με
τίτλο: «Δημιουργικός Λογοτεχνικός Λόγος στο σύγχρονο σχολείο» Αναζητώντας μια διαφορετική σχέση με την τέχνη του Λόγου στη σχολική τάξη…

Το πλήρες κείμενο: Επιστημονική Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα: «Δημιουργικός Λογοτεχνικός Λόγος στο σύγχρονο σχολείο»

Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ζωοφιλώντας, μαθήματα αγάπης” στη ΣΥΡΟ

Το πρόγραμμα «Ζωο…φιλώντας μαθήματα αγάπης», είναι ένα πρόγραμμα που φέτος μπορεί να  υλοποιηθεί και στις σχολικές μονάδες της Σύρου.

Το πολυθεματικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ζωο…φιλώντας μαθήματα άδολης αγάπης” στοχεύει στην μελλοντική διαμόρφωση ευσυνείδητων ζωοφιλικά πολιτών κι έχει παρουσιαστεί με επιτυχία μέχρι σήμερα σε πάνω από 120.000…

Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Συντονιστών – Εμπειρογνωμόνων – Εκπονητών της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δ/θμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»

Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Συντονιστών – Εμπειρογνωμόνων – Εκπονητών της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με MIS: 5027220 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220 (έγγραφο του ΙΕΠ)

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Eκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος–Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220 (Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων “Καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί δημιουργούν”

Σεμινάριο Εικαστικών Μαθημάτων στη Θεσσαλονίκη (6 – 7 Μαΐου 2019)

Σεμινάριο Εικαστικών Μαθημάτων στην Αθήνα (7 – 9 Φεβρουαρίου 2019)

Πρόγραμμα σεμιναρίου στην Αθήνα