Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων 2018-2019 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΕ σε ΠΥΣΠΕ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε Δημοτικά Διαπολιτισμικής

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση θέσης

Έντυπο αίτησης

Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να υποβάλουν ένσταση, στέλνουν ηλεκτρονικά  το έντυπο της ένστασης στο email prosop@dipe.kyk.sch.gr από 13-12-2018 μέχρι και  17-12-2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κυκλάδων στο 22810-79266.