“Ο θεραπευτικός ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού”

Ημερίδα ΠΕΕΠ

24 Νοεμβρίου – Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών – Μεγάλου Βασιλείου 15 – Αθήνα

Εξώφυλλο προγράμματος

Τελικό πρόγραμμα