Επιμορφωτικό σεμινάριο εξ’ αποστάσεως με θέμα “Ποιητικές Αφηγήσεις της Διαφορετικότητας”

IntellIStudio

Ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο εξ’ αποστάσεως (webinar) με θέμα “Ποιητικές Αφηγήσεις της Διαφορετικότητας”

Naver v live download 아마존 영화 다운로드 reminder jgrab