…επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που απευθύνεται σε Φιλολόγους όλης της Ελλάδας (Β/θμιας Εκπ/σης, ΣΔΕ. ΙΕΚ, κ.λπ.) που είναι (ή επιθυμούν να γίνουν) μέλη της ΕΕΠΕΚ, με θέμα: “Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”…

Το πλήρες κείμενο: Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας