Σεμινάριο με θέμα: «ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά Δεδομένα»

…η Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά Δεδομένα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο Aegean College…

Το πλήρες κείμενο: Σεμινάριο με θέμα: «ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά Δεδομένα»

Εγκρίσεις εκπαιδευτικών αθλητικών προγραμμάτων

…για το σχολικό έτος 2018- 2019 εγκρίνεται η υλοποίηση του αθλητικού προγράμματος «Σέβομαι την διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον αθλητισμό» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας…

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα «Σέβομαι την διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον αθλητισμό» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)

…για το σχολικό έτος 2018- 2019 εγκρίνεται το εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) «Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids Athletics» στο Παναθηναϊκό Στάδιο…

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids Athletics» στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2018-19 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Το eTwinning – Η Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης – είναι μια σφύζουσα κοινότητα εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη, όπου τα μέλη της μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες, από συζητήσεις με συναδέλφους μέχρι την υλοποίηση συνεργατικών έργων, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο μέσω διαδικτύου όσο και διά ζώσης…

Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης: Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

…νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Διγλωσσία και διδασκαλία της
νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.(από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)…
Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας, Διαπολιτισμικής…

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: “Επιστήμες της
Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες” (ΦΕΚ Β΄3747/31-08-2018).

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στις ανακοινώσεις του Τμήματος ( https://eled.duth.gr/ )

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες:
Υπεύθυνη αιτήσεων συμμετοχής:  Ελένη Παπαντή Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
25510-30033, Fax 25510-30033.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση»

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» ξεκίνησε τη λειτουργία του διεθνώς το 1999 και στην Ελλάδα το 2001. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τα δάση, εφοδιάζοντάς τους…

Έγκριση του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας “Σοφία Φίλντιση- Το δέντρο της Σοφίας”

…εγκρίνεται η διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας “Σοφία Φίλντιση- Το δέντρο της Σοφίας” με τίτλο “Απίθανες Μικρές Βιογραφίες”…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας “Σοφία Φίλντιση- Το δέντρο της Σοφίας”