Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε κενούμενες θέσεις

이스케이프 프롬 타르코프 다운로드

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κενούμενες θέσεις Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Κυκλάδων με θητεία έως 31/7/2020, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

데스파시토 mp3 다운로드

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 전자해도 다운로드 . Κυκλάδων, από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κυκλάδων όπου προβλέπεται δεύτερη θέση

윈도우 7 widi 다운로드

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα για τη θέση του Δεύτερου/ης Υποδιευθυντή/ντριας με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας  για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Optimus g firmware download . Κυκλάδων, από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιου/ας Αναπληρωτή/τριας Υποδιευθυντή/ντριας 12/θ Δ.Σ. Νάουσας Πάρου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Αναπληρωτή/τριας Υποδιευθυντή/ντριας μέχρι την επιστροφή της κ 해외 전용 다운로드 . Καραμπατάκη Αγγελικής, εκπ/κού κλ. ΠΕ70, που έχει οριστεί ως Υποδιευθύντρια στο Δ.Σ. Νάουσας Πάρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 일렉트론 다운로드 . 6178/20-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΧΝ4653ΠΣ-ΑΚΤ) απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, να υποβάλλουν…